مستندات

مستندات وبلاگ‌ها

در این بخش با ساختار قالب وبلاگ‌ها و نحوه کارکرد بخش‌های مختلف هر وبلاگ و سایر اطلاعات مرتبط با آنها آشنا خواهید شد.
آموزش ساخت و ویرایش قالب بلاگیکس

پس از مطالعه این بخش و کار کردن با کدهای قالب، قادر خواهید بود :

  • بخش‌های مورد نظر خود در وبلاگ را تغییر دهید
  • بخش مورد نظر خود را حذف یا ایجاد کنید
  • جایگاه بخش‌های مختلف مثل پیوندها و دنبال شوندگان را تغییر دهید
  • البته ساخت قالب و ویرایش کامل آن نیازمند دانستن زبان‌های HTML و CSS و حتی JAVA SCRIPT است.
تگ‌های عمومی

این تگ‌ها را می‌توان در هر بخش از کد قالب قرار داد

کد نوع کد (تگ / بلاک) توضیحات
<-HeadMeta-> تگ این تگ در بخش HEAD قالب قرار میگیرد و با تگ‌های متا و سئو جایگزین می‌شود
<-BlogUrl-> تگ آدرس وبلاگ مانند weblog.blogix.ir
<-BlogEmail-> تگ آدرس ایمیل عمومی مدیر وبلاگ
<BlogPhoto> بلاک نمایش داده شدن در صورت تصویر داشتن وبلاگ
<-BlogPhotoLink-> تگ آدرس عکس پروفایل وبلاگ
<-BlogAbout-> تگ درباره وبلاگ (توضیح کامل)
<-BlogDescription-> تگ توضیحات مختصر درباره وبلاگ (موضوع وبلاگ و معرفی نویسنده یا ...)
<-BlogTitle-> تگ عنوان وبلاگ مانند وبلاگ من
<-BlogAndPostTitle-> تگ عنوان و سربرگ وبلاگ که در صفحات مختلف و صفحه ادامه مطلب پست‌ها بصورت خودکار تغییر میکند
<-DefaultProfilePhoto-> تگ تصویر پیش فرض پروفایل
<-AltImagePhoto-> تگ تصویر جایگزین تصاویر ناسالم
<-BlogCustomHtml-> تگ اسکریپت‌ها (کدهای جاوا اسکریپت وبلاگ)
تگ‌ها و بلاک‌های مرتبط با پست

این تگ‌ها و بلاک‌ها همگی بین دو تگ <BLOGIX> و </BLOGIX> قرار میگیرند
محتوا بین این دو تگ به ازای هر پست تکرار خواهند شد

کد نوع کد (تگ/بلاک) توضیحات
<-PostTitle-> تگ عنوان پست
<-PostContent-> تگ متن کامل پست
<-PostLink-> تگ آدرس اختصاصی پست
<-PostMoreLink-> تگ آدرس اختصاصی پست (فقط نمایش ادامه مطلب)
<-PostDate-> تگ تاریخ ایجاد پست
<-PostTime-> تگ زمان ایجاد پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ عکس پروفایل نویسنده پست
<-liked-> تگ در صورت پسندیدن شده بودن پست این تگ با متن (liked) تعویض می‌شود در غیر این صورت این تگ پاک خواهد شد
<-visitCount-> تگ تعداد بازدیدهای پست
- - -
<PostCover> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با تصویر کاور هر پست است
<-PostCoverUrl-> تگ آدرس تصویر کاور پست پست
- - -
<BlogComment> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با نظرات هر پست است
<-commentCount-> تگ تعداد نظرات پست
- - -
<BlogPostLike> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با پسندهای هر پست است
<-likeCount-> تگ تعداد پسندهای پست
- - -
<BlogPostTagsBlock> بلاک در صورت وجود برچسب برای پست محتوای این بلاک نمایش داده میشود
<BlogPostTags> بلاک محتوای این بلاک به ازای هر برچسب تکرار خواهد شد
<-TagLink-> تگ آدرس برچسب
<-TagName-> تگ نام برچسب
- - -
<PostCommentsBlock> بلاک در صورت نمایش صفحه اختصاصی پست، محتوای این بلاک با نظرات و فرم ارسال نظر جایگزین خواهد شد
<PostComments> بلاک محتوای این بلاک به ازای هر نظر تکرار می‌شود
<-CommentId-> تگ آیدی نظر
<-CommentImage-> تگ آدرس تصویر نظر دهنده
<-CommentName-> تگ نام نظر دهنده
<-CommentTime-> تگ تاریخ ارسال نظر
<-CommentText-> تگ متن نظر
<-CommentXpImage-> تگ آدرس تصویر سطح تجربه نظر دهنده
<-CommentXpTitle-> تگ نام سطح تجربه نظر دهنده
<-CommentXpTitle-> تگ نام سطح تجربه نظر دهنده
<-CommentUrl-> تگ آدرس Url وبلاگ یا وبسایت نظر دهنده
<PostCommentsReply> بلاک این بلاک درون بلاک PostComments قرار میگیرد و به ازای پاسخ‌های داده شده به آن نظر تکرار می‌شود. تگ‌های درون این بلاک مثل تگ‌های بلاک PostComments است.
<-PostCommentNextPageUrl-> تگ آدرس صفحه بعدی لیست نظرات
<-PostCommentPreviousPageUrl-> تگ آدرس صفحه قبلی لیست نظرات
<PostCommentsForm> بلاک در صورتی که امکان ارسال نظر برای پست وجود داشته باشد این بلاک نمایش داده خواهد شد
<-PostCommentsForm-> تگ این تگ با فیلدهای لازم برای ارسال نظر جایگزین می‌شود
تگ‌ها و بلاک‌های مرتبط با سایر بخش‌های وبلاگ

بخش‌هایی مثل موضوعات، آخرین پست‌ها، دنبال کنندگان

کد نوع کد (تگ/بلاک) توضیحات
<BlogNextAndPreviousBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی دکمه‌های صفحه بعد و صفحه قبل است
<BlogPreviousPageBlock> بلاک محتوای این بلاک در صورت وجود صفحه قبل نمایش داده خواهد شد
<BlogNextPageBlock> بلاک محتوای این بلاک در صورت وجود صفحه بعد نمایش داده خواهد شد
- - -
<BlogFollowersBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با دنبال کنندگان وبلاگ است
<BlogFollowersMaxShow> بلاک عدد داخل این بلاک حداکثر تعداد قابل نمایش دنبال کنندگان است (5 تا 20)
<-BlogFollowersCount-> تگ تعداد دنبال کنندگان
<BlogFollower> بلاک این بلاک به ازای هر دنبال کننده تکرار خواهد شد
<-FollowerLink-> تگ آدرس دنبال کننده
<-FollowerName-> تگ نام دنبال کننده
<-FollowerPhoto-> تگ آدرس تصویر پروفایل دنبال کننده
- - -
<BlogLinksBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با دنبال شوندگان (دوستان) وبلاگ است
<BlogFollowingsMaxShow> بلاک عدد داخل این بلاک حداکثر تعداد قابل نمایش دنبال شوندگان است (5 تا 20)
<-BlogFlinksCount-> تگ تعداد دنبال شوندگان
<BlogLinks> بلاک این بلاک به ازای هر دنبال شونده تکرار خواهد شد
<-LinkUrl-> تگ آدرس دنبال شونده
<-LinkTitle-> تگ نام دنبال شونده
<-LinkPhotoLink-> تگ آدرس تصویر پروفایل دنبال شونده
- - -
<BlogTagsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با برچسب‌های وبلاگ است
<BlogTags> بلاک این بلاک به ازای هر برچسب تکرار خواهد شد
<-TagLink-> تگ آدرس برچسب
<-TagName-> تگ نام برچسب
<-TagCount-> تگ تعداد پست‌های این برچسب
- - -
<BlogArchiveBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با آرشیو وبلاگ است
<BlogArchive> بلاک این بلاک به ازای هر آرشیو تکرار خواهد شد
<-ArchiveLink-> تگ آدرس آرشیو
<-ArchiveTitle-> تگ نام آرشیو
<-ArchiveCount-> تگ تعداد پست‌های آرشیو
- - -
<BlogPreviousItemsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با آخرین پست‌های وبلاگ است
<BlogPreviousItems> بلاک این بلاک به ازای هر پست اخیر تکرار خواهد شد
<-PostLink-> تگ آدرس پست اخیر
<-PostTitle-> تگ عنوان پست اخیر
<-PostCoverUrl-> تگ آدرس تصویر کاور پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ آدرس تصویر نویسنده پست
- - -
<BlogMostVisitedBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با پربازدید ترین پست‌های وبلاگ است
<BlogMostVisited> بلاک این بلاک به ازای هر پست تکرار خواهد شد
<-PostLink-> تگ آدرس پست
<-PostTitle-> تگ عنوان پست
<-PostCoverUrl-> تگ آدرس تصویر کاور پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ آدرس تصویر نویسنده پست
<-PostVisitCount-> تگ تعداد بازدیدهای پست
- - -
<BlogMostLikedBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با محبوب ترین (پر پسند ترین) پست‌های وبلاگ است
<BlogMostLiked> بلاک این بلاک به ازای هر پست تکرار خواهد شد
<-PostLink-> تگ آدرس پست
<-PostTitle-> تگ عنوان پست
<-PostCoverUrl-> تگ آدرس تصویر کاور پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ آدرس تصویر نویسنده پست
<-PostLikeCount-> تگ تعداد پسندهای پست
- - -
<BlogMostCommentedBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با جنجالی ترین (پر نظر ترین) پست‌های وبلاگ است
<BlogMostCommented> بلاک این بلاک به ازای هر پست تکرار خواهد شد
<-PostLink-> تگ آدرس پست
<-PostTitle-> تگ عنوان پست
<-PostCoverUrl-> تگ آدرس تصویر کاور پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ آدرس تصویر نویسنده پست
<-PostCommentCount-> تگ تعداد نظرات پست
- - -
<BlogAuthorsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با نویسندگان وبلاگ است
<BlogAuthors> بلاک این بلاک به ازای هر نویسنده تکرار خواهد شد
<-AuthorLink-> تگ آدرس پروفایل نویسنده
<-AuthorName-> تگ نام نویسنده
- - -
<BlogLinkDumpBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با پیوندهای وبلاگ است
<BlogLinkDump> بلاک این بلاک به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد
<-LinkUrl-> تگ آدرس پروفایل پیوند
<-LinkTitle-> تگ نام پیوند
- - -
<BlogStatBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کدهای مرتبط با آمار بازدید وبلاگ است
<-onlinevisit-> تگ بازدیدکنندگان آنلاین
<-todaypagevisit-> تگ بازدید امروز
<-todaygooglevisit-> تگ بازدید گوگل امروز
<-todayvisit-> تگ بازدیدکنندگان امروز
<-yesterdayvisit-> تگ بازدیدکنندگان دیروز
<-weeklyvisit-> تگ بازدیدکنندگان هفتگی
<-monthlyvisit-> تگ بازدیدکنندگان ماهانه
- - -
<BlogCustomHtmlBlock> بلاک این بلاک در صورت وجود کدهای جاوا اسکریپت برای وبلاگ نمایش داده خواهد شد
<-BlogCustomHtml-> تگ کدهای جاوا اسکریپت وبلاگ
- - -
<-CopyrightNotice-> تگ نمایش متن و لینک کپی رایت سایت
کسب تجربه، سطوح تجربه و نحوه کسب تجربه (XP)
  • سطح تجربه یکی از امکانات سایت بلاگیکس می‌باشد که برای نویسندگان هر وبلاگ بصورت مجزا حساب می‌شود
  • سطوح تجربه بلاگیکس در حال حاضر 15 سطح هستند به شرح زیر
نام سطح آغاز سطح پایان سطح
برنز 1 0xp 100xp
برنز 2 100xp 200xp
برنز 3 200xp 400xp
نقره 1 400xp 800xp
نقره 2 800xp 1.600xp
نقره 3 1.600xp 3.200xp
طلا 1 3.200xp 6.400xp
طلا 2 6.400xp 12.800xp
طلا 3 12.800xp 25.600xp
الماس 1 25.600xp 51.200xp
الماس 2 51.200xp 102.400xp
الماس 3 102.400xp 204.800xp
پلاتینیوم 1 204.800xp 409.600xp
پلاتینیوم 2 409.600xp 819.200xp
پلاتینیوم 3 819.200xp نامحدود
راه‌های کسب تجربه

از طریق راه‌های زیر می‌توانید تجربه کسب کنید

روش مقدار تجربه دریافتی نکته
ایجاد پست 20xp حذف پست تمام امتیازات آن پست به همراه امتیازات نظرات و پسندهای آن پست را کسر می‌کند
هر بار پسندیده شدن (لایک) پست 2xp -
هر بار نظر دادن دیگران در پست 2xp به ازای نظر هر شخص در پست این امتیاز اضافه میشود و اگر شخصی دوبار به یک پست نظر دهد تنها یک بار امتیاز اضافه خواهد شد