مستندات

مستندات وبلاگ ها

در این بخش با ساختار قالب وبلاگ ها و نحوه کارکرد بخش های مختلف هر وبلاگ و سایر اطلاعات مرتبط با آنها آشنا خواهید شد.
آموزش ساخت و ویرایش قالب بلاگیکس

پس از مطالعه این بخش و کار کردن با کد های قالب، قادر خواهید بود :

  • بخش های مورد نظر خود در وبلاگ را تغییر دهید
  • بخش مورد نظر خود را حذف یا ایجاد کنید
  • جایگاه بخش های مختلف مثل پیوند ها و دنبال شوندگان را تغییر دهید
  • البته ساخت قالب و ویرایش کامل آن نیازمند دانستن زبان های HTML و CSS و حتی JAVA SCRIPT است.
تگ های عمومی

این تگ ها را می‌توان در هر بخش از کد قالب قرار داد

کد نوع کد (تگ / بلاک) توضیحات
<-BlogUrl-> تگ آدرس وبلاگ مانند weblog.blogix.ir
<-BlogAuthor-> تگ نام مدیر (نویسنده اصلی) وبلاگ
<-BlogEmail-> تگ آدرس ایمیل عمومی مدیر وبلاگ
<-BlogPhotoLink-> تگ آدرس عکس پروفایل وبلاگ
<-BlogAbout-> تگ درباره وبلاگ (توضیح کامل)
<-BlogDescription-> تگ توضیحات مختصر درباره وبلاگ (موضوع وبلاگ و معرفی نویسنده یا ...)
<-BlogTitle-> تگ عنوان وبلاگ مانند وبلاگ من
<-BlogAndPostTitle-> تگ عنوان و سربرگ وبلاگ که در صفحات مختلف و صفحه ادامه مطلب پست ها بصورت خودکار تغییر میکند
<-BlogArchiveLink-> تگ لینک آرشیو وبلاگ
<-BlogCustomHtml-> تگ اسکریپت ها (کدهای جاوا اسکریپت وبلاگ)
تگ ها و بلاک های مرتبط با پست

این تگ ها و بلاک ها همگی بین دو تگ <BLOGIX> و </BLOGIX> قرار میگیرند
محتوا بین این دو تگ به ازای هر پست تکرار خواهند شد

کد نوع کد (تگ/بلاک) توضیحات
<-PostTitle-> تگ عنوان پست
<-PostContent-> تگ متن کامل پست
<-PostLink-> تگ آدرس اختصاصی پست
<-PostContentLink-> تگ آدرس اختصاصی پست که در آن محتوای اصلی (بخش اول محتوا) هم نمایش داده می‌شود
<-PostDate-> تگ تاریخ ایجاد پست
<-PostTime-> تگ زمان ایجاد پست
<-PostAuthor-> تگ نام نویسنده پست
<-BlogPostPhoto-> تگ عکس پروفایل نویسنده پست
<-BlogPostLiked-> تگ در صورت پسندیدن شده بودن پست این تگ با متن (liked) تعویض می‌شود در غیر این صورت این تگ پاک خواهد شد
- - -
<BlogComment> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با نظرات هر پست است
<BlogCommentNumberText> بلاک متن درون این بلاک به همراه تعداد نظرات نمایش داده می‌شود
<BlogCommentArchiveText> بلاک متن درون این بلاک بدون تعداد نظرات نمایش داده می‌شود
<BlogCommentCommentingText> بلاک متن درون این بلاک در صورت بدون نظر بودن پست نمایش نمایش داده می‌شود
- - -
<BlogPostLike> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با پسند های هر پست است
<BlogPostLikeNumberText> بلاک متن درون این بلاک به همراه تعداد پسندها نمایش داده می‌شود
<BlogPostLikeArchiveText> بلاک متن درون این بلاک بدون تعداد پسندها نمایش داده می‌شود
<BlogPostLikeLikingText> بلاک متن درون این بلاک در صورت بدون پسند بودن پست نمایش نمایش داده می‌شود
- - -
<BlogPostTagsBlock> بلاک در صورت وجود برچسب برای پست محتوای این بلاک نمایش داده میشود
<BlogPostTags> بلاک محتوای این بلاک به ازای هر برچسب تکرار خواهد شد
<-TagLink-> تگ آدرس برچسب
<-TagName-> تگ نام برچسب
تگ ها و بلاک های مرتبط با سایر بخش های وبلاگ

بخش هایی مثل موضوعات، آخرین پست ها، دنبال کنندگان

کد نوع کد (تگ/بلاک) توضیحات
<BlogNextAndPreviousBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی دکمه های صفحه بعد و صفحه قبل است
<BlogPreviousPageBlock> بلاک محتوای این بلاک در صورت وجود صفحه قبل نمایش داده خواهد شد
<BlogNextPageBlock> بلاک محتوای این بلاک در صورت وجود صفحه بعد نمایش داده خواهد شد
- - -
<BlogFollowersBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با دنبال کنندگان وبلاگ است
<BlogFollowersMaxShow> بلاک عدد داخل این بلاک حداکثر تعداد قابل نمایش دنبال کنندگان است (5 تا 20)
<-BlogFollowersCount-> تگ تعداد دنبال کنندگان
<BlogFollower> بلاک این بلاک به ازای هر دنبال کننده تکرار خواهد شد
<-FollowerLink-> تگ آدرس دنبال کننده
<-FollowerName-> تگ نام دنبال کننده
<-FollowerPhoto-> تگ آدرس تصویر پروفایل دنبال کننده
- - -
<BlogLinksBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با دنبال شوندگان (دوستان) وبلاگ است
<BlogFollowingsMaxShow> بلاک عدد داخل این بلاک حداکثر تعداد قابل نمایش دنبال شوندگان است (5 تا 20)
<-BlogFlinksCount-> تگ تعداد دنبال شوندگان
<BlogLinks> بلاک این بلاک به ازای هر دنبال شونده تکرار خواهد شد
<-LinkUrl-> تگ آدرس دنبال شونده
<-LinkTitle-> تگ نام دنبال شونده
<-LinkPhotoLink-> تگ آدرس تصویر پروفایل دنبال شونده
- - -
<BlogTagsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با برچسب های وبلاگ است
<BlogTags> بلاک این بلاک به ازای هر برچسب تکرار خواهد شد
<-TagLink-> تگ آدرس برچسب
<-TagName-> تگ نام برچسب
<-TagCount-> تگ تعداد پست های این برچسب
- - -
<BlogArchiveBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با آرشیو وبلاگ است
<BlogArchive> بلاک این بلاک به ازای هر آرشیو تکرار خواهد شد
<-ArchiveLink-> تگ آدرس آرشیو
<-ArchiveTitle-> تگ نام آرشیو
- - -
<BlogPreviousItemsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با آخرین پست های وبلاگ است
<BlogPreviousItems> بلاک این بلاک به ازای هر پست اخیر تکرار خواهد شد
<-PostLink-> تگ آدرس پست اخیر
<-PostTitle-> تگ نام پست اخیر
- - -
<BlogAuthorsBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با نویسندگان وبلاگ است
<BlogAuthors> بلاک این بلاک به ازای هر نویسنده تکرار خواهد شد
<-AuthorLink-> تگ آدرس پروفایل نویسنده
<-AuthorName-> تگ نام نویسنده
- - -
<BlogLinkDumpBlock> بلاک محتوای این بلاک حاوی کد های مرتبط با پیوند های وبلاگ است
<BlogLinkDump> بلاک این بلاک به ازای هر پیوند تکرار خواهد شد
<-LinkUrl-> تگ آدرس پروفایل پیوند
<-LinkTitle-> تگ نام پیوند
- - -
<BlogCustomHtmlBlock> بلاک این بلاک در صورت وجود کد های جاوا اسکریپت برای وبلاگ نمایش داده خواهد شد
<-BlogCustomHtml-> تگ کد های جاوا اسکریپت وبلاگ
- - -
<-CopyrightNotice-> تگ نمایش متن و لینک کپی رایت سایت
کسب تجربه، سطوح تجربه و نحوه کسب تجربه (XP)
  • سطح تجربه یکی از امکانات سایت بلاگیکس می‌باشد که برای نویسندگان هر وبلاگ بصورت مجزا حساب می‌شود
  • سطوح تجربه بلاگیکس در حال حاضر 15 سطح هستند به شرح زیر
نام سطح آغاز سطح پایان سطح
برنز 1 0xp 100xp
برنز 2 100xp 200xp
برنز 3 200xp 400xp
نقره 1 400xp 800xp
نقره 2 800xp 1.600xp
نقره 3 1.600xp 3.200xp
طلا 1 3.200xp 6.400xp
طلا 2 6.400xp 12.800xp
طلا 3 12.800xp 25.600xp
الماس 1 25.600xp 51.200xp
الماس 2 51.200xp 102.400xp
الماس 3 102.400xp 204.800xp
پلاتینیوم 1 204.800xp 409.600xp
پلاتینیوم 2 409.600xp 819.200xp
پلاتینیوم 3 819.200xp نامحدود
راه های کسب تجربه

از طریق راه های زیر می‌توانید تجربه کسب کنید

روش مقدار تجربه دریافتی نکته
ایجاد پست 20xp حذف پست تمام امتیازات آن پست به همراه امتیازات نظرات و پسند های آن پست را کسر می‌کند
هر بار پسندیده شدن (لایک) پست 2xp -
هر بار نظر دادن دیگران در پست 2xp به ازای نظر هر شخص در پست این امتیاز اضافه میشود و اگر شخصی دوبار به یک پست نظر دهد تنها یک بار امتیاز اضافه خواهد شد